Právě se nacházíte: L studio » Péče o tělo » Měření podkožního tuku

Měření podkožního tuku

Jde o měření kožních řas pomocí kaliperu (tloušťkoměru). Jde o neinvazivní metodu posuzování ?tukového? tělesného složení.

Přibližně na 15 místech lidského těla jsou mezinárodní dohodou určeny standardizované body, přesně definované, kde se měření provádí. Samotná kůže nevyžaduje velké rozdíly v tloušťce, avšak tloušťka celé řasy může být podle velikosti vrstvy podkožního tuku na těle velmi rozdílná.

Provedení

Kožní řasu uchopíme pevně mezi palcem a ukazovákem v předepsaném místě. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové plošky kaliperu umístíme za vrcholem ohybu kůže (asi 1cm). Uvolníme prsty, kterými držíme měřidlo, tak začne působit tlak na kožní řasu.

Odečítáme na stupnici měřidla nejdéle 2 vteřiny od okamžiku, kdy tlak začne působit. Tuto hodnotu měříme 3x za sebou pro zvýšení přesnosti. Jako výsledek zapisujeme tzv. medián, tj. střední hodnotu naměřených dat.

Vyhodnocení naměřených hodnot

Tímto přímým měřením kožních řas získáme poměrně přesnou informaci o hodnotách podkožního tuku. Hodnoty jsou vyjádřeny v mm. Asi polovina tukové tkáně v těle člověka je uložena pod kůží. Její množství má bezprostřední vztah ke zdravotnímu stavu, stavu výživy a zprostředkovaně i k tělesné zdatnosti.

Výsledné naměřené hodnoty zadáme do příslušné tabulky a vyhodnotíme.

 

Copyright © L Studio 2012